Våra ämnen

Spara favorit 3 jan januari 2019

IST utbildar och bedriver forskning inom ett brett spektrum av områden, från tele- och datakommunikation, datorsystem och grundläggande datavetenskap till arkiv- och informationsvetenskap, systemvetenskap, och mer tillämpade områden.

Arkiv- och informationsvetenskap

Dagligen produceras mängder med information i form av text, ljud och bild. Det förutsätter att det finns ett bra och strukturerat sätt för att lagra informationen så att den blir lättillgänglig och korrekt. Offentliga myndigheters arkiv är dessutom av stor betydelse för demokratin och vår insyn i vad som händer inom verksamheten.

Datateknik

Idag finns datasystem överallt i vårt samhälle, något som vi kan dra nytta av inom många olika områden. Genom att lära dig hur de är uppbyggda och hur de utvecklas, programmeras och kommunicerar med varandra blir du rustad för att arbeta i IT-branschen. Du får också förståelse för kopplingen mellan hårdvara och programvara, liksom för datorsystem och konstruktion av IT-system i vid mening.

Datavetenskap

I ett samhälle där många jobbar inom olika branscher ställs det särskilda krav på att datorer och deras programvaror är anpassade till de särskilda behov som finns. Eftersom vi lever i ett konkurrenskraftigt samhälle i ständig förändring ställer det också krav på att den tekniska utvecklingen ska underlätta och effektivisera vårt jobb. Genom datavetenskapen lär du dig hur det går till.

Datavetenskap

I ett samhälle där många jobbar inom olika branscher ställs det särskilda krav på att datorer och deras programvaror är anpassade till de särskilda behov som finns. Eftersom vi lever i ett konkurrenskraftigt samhälle i ständig förändring ställer det också krav på att den tekniska utvecklingen ska underlätta och effektivisera vårt jobb. Genom datavetenskapen lär du dig hur det går till.

Elektroteknik

Bilar, kylskåp, mobiltelefoner, datorer, tvättmaskiner. De tekniska apparaterna omger oss överallt - på våra jobb, i våra hem och i samhället i övrigt. Hur elektroniken bakom den moderna tekniken fungerar får du lära dig i ämnet elektroteknik. Elektronikkonstruktion, mätteknik, inbyggda system, kraftelektronik och telekommunikation är exempel på områden som ingår.

Industriell organisation och ekonomi

Industriell organisation och ekonomi kan sammanfattas som studier i metoder vilka syftar till att skapa värden genom produktion och distribution av varor och tjänster. Ämnets kärna består i tillämpning och design av systematiska metoder för att förstå hur olika former av värden skapas eller förloras i organisationer och hur man nyttjar och skapar digitala teknologier för att styra organisationer i en föränderlig omvärld.

Informatik

Digitala tjänster och programvaror till datorer och mobiltelefoner kan hjälpa till att uppfylla människors drömmar, visioner och behov. Inom informatiken tar man reda på hur det kan göras, till exempel hur man som IT-innovatör eller systemarkitekt kan utforma nya möjligheter för användning av IT i olika sammanhang. Många informatiker hamnar på ledande positioner.