Institutionen för utbildningsvetenskap (UTV)

Spara favorit 6 nov november 2019
 Utbilldningsvetenskap

På Institutionen för utbildningsvetenskap bedrivs flera lärarutbildningsprogram. Här finns också det Beteendevetenskapliga programmet, magister- och masterprogram inom huvudområdet pedagogik. UTV ger också fristående kurser inom ämnen som pedagogik, bild och samhällskunskap.

Institutionen erbjuder uppdragsutbildning inom en mängd olika områden som till exempel skolutveckling och IKT-pedagogik (Informations- och KommunikationsTeknik).
Ett antal större och mindre forskningsprojekt bedrivs vid institutionen. Flera av dem har stark internationell förankring, många sker i ett nationellt samarbete med kolleger vid andra lärosäten och andra åter är mera lokalt förankrade med kontakter i det omgivande samhället.

Utbildningsplaner för grundlärare F-3 och åk 4-6, antagna t.o.m. H15

 

Postadress:
UTV
851 70  Sundsvall

Besöksadress:
Holmgatan 10, Hus D, Sundsvall

UTVexp@miun.se