Lediga anställningar

Spara favorit

Vill du vara en stolt del i det flöde av ny kunskap och nya talanger som vi skapar? Här finner du våra lediga anställningar.

Befattning Diarienummer Ort Sista ansökningsdag
HR-specialist med inriktning lön MIUN 2018/515 Östersund 180305
Forskningsingenjör MIUN 2018/463 Sundsvall 180305
Utvecklare inom IoT MIUN 2018/438 Sundsvall 180313
Universitetslektor i omvårdnad, kliniskt lektorat MIUN 2018/160 Sundsvall 180311
Universitetslektor i omvårdnad MIUN 2018/159 Östersund 180311
Universitetslektor i omvårdnad MIUN 2018/158 Sundsvall 180311
Fakultetsekonom MIUN 2018/427 Sundsvall 180307
Forskare MIUN 2018/424 Sundsvall 180308
Projektassistent MIUN 2018/425 Östersund 180228
Professor i engelska med inriktning litteraturvetenskap MIUN 2018/216 Sundsvall 180415
Doktorand i pedagogik med inriktning mot svenskämnets didaktik MIUN 2018/179 Sundsvall 180301
Doktorand i pedagogik med inriktning mot specialpedagogik MIUN 2018/178 Sundsvall 180301
Doktorand i pedagogik med inriktning mot fritidshem MIUN 2018/177 Sundsvall 180301
Universitetslektor i historia, 80% MIUN 2018/207 Sundsvall 180228

Mittuniversitetets anställningsordning

Föreliggande anställningsordning fastställer på ett övergripande plan målen för rekrytering av lärare vid Mittuniversitetet, reglerar ur ett myndighetsperspektiv beslutsbefogenheter inom organisationen i detta hänseende samt anger, med stöd av de bilagda handläggningsordningarna, rutiner för hantering av anställningsärenden vid lärosätet.

Anställningsordning 2013/1282Lyssna