Program hösten 2018

Spara favorit 4 sep september 2018

Här är våra program som startar höstterminen 2018. Flera program är helt unika och många har olika samarbeten med näringslivet som till exempel praktik, gästföreläsningar eller examensjobb. Det gör att du ligger steget före och kan knyta värdefulla kontakter redan under studietiden.

Kompetensutveckling

Rektorsprogrammet

Program i samverkan med Uppsala universitet

Biomedicinsk analytiker

Grundutbildningsprogram